O společnosti Jerkman a.s.

A Společnost Jerkman a.s. se úzce specializuje na problematiku bytového vlastnictví. Díky této úzké specializaci jsme schopni našim partnerům nabídnout ucelený, vysoce erudovaný a bohatými zkušenostmi ověřený servis při řešení veškerých otázek spojených s problematikou vlastnictví bytů a bytových domů.

S vlastnictvím bytů je spojeno mnoho práv, ale také povinností, a to především v oblasti údržby a běžné správy. Mnoho malých bytových družstev vzniklo při privatizaci obecního domovního fondu či vyčleněním z většího bytového družstva kde se o tyto povinnosti starali původní vlastníci. Po splacení kupní ceny domu a pozemku městské části se obvykle družstvo/SRO rozhodne k dokončení celého procesu privatizace realizací převodu jednotlivých bytů do vlastnictví svých členů/společníků. Tento poslední krok však s sebou přináší poměrně rozsáhlou administrativní činnost a k jejímu zdárnému dokončení je zapotřebí se důkladně seznámit s platným bytovým právem. A právě v tomto případě Vám můžeme nabídnout naše služby a zařídit pro Vás vše od A do Z, zejména:

Jerkman a.s. - logo
Promyšlená řešení
Nejčastěji hledáte: prohlášení vlastníka, zaměření jednotek podle NOZ, založení SVJ, společenství vlastníků jednotek 2014, převody bytů členům družstva, společníkům SRO, likvidace družstva, likvidace SRO, nový Občanský zákoník.
Valid XHTML 1.0 Transitional
Designed by Jerkman a.s. - division IT © 2024 Jerkman a.s.