Ceník služeb platný od 1. července 2014

Konzultace
Jedna hodina jednání či konzultace. Zadavací (objednávková) jednání a konzultace směřující k uzavření smlouvy jsou vždy zdarma. Do času konzultace se počítá zejména:
- seznámení se s obsahem věci;
- přípravné jednání s klientem (osobní či telefonické);
- samotná konzultace.
Cena služby bez DPH: 2 300,-Kč / hodina Cena služby s 21 % DPH: 2 783,-Kč / hodina
Zastoupení před správními orgány
Zastoupení účastníka řízení před správními orgány (zejména katastrální úřad, stavební úřad, rejstříkový soud apod.) ve věcech, které jsou předmětem objednaných služeb. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, je třeba vždy předem na odměnu a náklady zastoupení složit zálohu.
Do času zastoupení se počítá zejména:
- seznámení se s obsahem věci;
- jednání s úřady (osobní či telefonické);
- cesta na úřad a zpět;
- sepsání návrhu, stanoviska, vyjádření, námitky, odvolání apod.
Cena služby bez DPH: 2 300,-Kč / hodina Cena služby s 21 % DPH: 2 783,-Kč / hodina
Zaměření jediného bytu či nebytového prostoru
Zaměření a zakreslení jediného bytu či nebytového prostoru bez objednání jiných služeb.
Cena služby bez DPH: 3 000,-Kč / byt Cena služby s 21 % DPH: 3 630,-Kč / byt
Zaměření 8 a méně bytů či nebytových prostorů najednou
Zaměření 2 až 8 bytů či nebytových prostorů a zakreslení jejich půdorysných schémat pro prohlášení vlastníka. Tato služba se týká již existujících budov i budov rozestavěných (developerských projektů). Cena této služby je uvedena za celek, tzn. že se jedná o cenu celkovou, nikoli o cenu za jednotku a je platná pouze při současném objednání vypracování prohlášení vlastníka.
Cena služby bez DPH: 6 000,-Kč Cena služby s 21 % DPH: 7 260,-Kč
Zaměření 9 a více bytů či nebytových prostorů najednou
Zaměření 9 a více bytů a nebytových prostorů najednou a zakreslení jejich půdorysných schémat pro prohlášení vlastníka. Tato služba se týká již existujících budov i budov rozestavěných (developerských projektů). Cena této služby je platná pouze při souběžném objednání zpracování prohlášení vlastníka.
Cena služby bez DPH: 720,-Kč / byt Cena služby s 21 % DPH: 871,-Kč / byt
Zaměření 8 a méně bytů či nebytových prostorů najednou bez objednání dalších služeb
Zaměření 2 až 8 bytů či nebytových prostorů a zakreslení jejich půdorysných schémat pro prohlášení vlastníka bez objednání dalších služeb. Tato služba se týká již existujících budov i budov rozestavěných (developerských projektů). Cena této služby je uvedena za celek, tzn. že se jedná o cenu celkovou, nikoli o cenu za jednotku a je platná nezávisle na objednání jiných služeb.
Cena služby bez DPH: 8 000,-Kč Cena služby s 21 % DPH: 9 680,-Kč
Zaměření 9 a více bytů či nebytových prostorů bez objednání dalších služeb
Zaměření 9 a více bytů a nebytových prostorů najednou a zakreslení jejich půdorysných schémat pro prohlášení vlastníka bez objednání dalších služeb. Tato služba se týká již existujících budov i budov rozestavěných (developerských projektů).
Cena služby bez DPH: 950,-Kč / byt Cena služby s 21 % DPH: 1 150,-Kč / byt
Zaměření sklepu či komory
Zaměření sklepu či komory. Sklepní kóje se nezaměřují. Tuto službu není možné objednat samostatně, ale pouze jako doplněk služby zaměření bytů či nebytových prostorů.
Cena služby bez DPH: 50,-Kč / sklep Cena služby s 21 % DPH: 60,-Kč / sklep
Prohlášení vlastníka, kterým se vymezí 15 a méně jednotek
Vypracování prohlášení vlastníka, kterým bude vymezeno 15 nebo méně jednotek. Tato služba se týká již existujících budov i budov rozestavěných (developerských projektů). V ceně nejsou zahrnuty činnosti spojené se založením a vznikem společenství vlastníků.
Cena služby bez DPH: 12 000,-Kč Cena služby s 21 % DPH: 14 520,-Kč
Prohlášení vlastníka, kterým se vymezí 16 až 20 jednotek
Vypracování prohlášení vlastníka, kterým bude vymezeno 16 až 20 jednotek. Tato služba se týká již existujících budov i budov rozestavěných (developerských projektů). V ceně nejsou zahrnuty činnosti spojené se založením a vznikem společenství vlastníků.
Cena služby bez DPH: 720,-Kč / jednotka Cena služby s 21 % DPH: 871,-Kč / jednotka
Prohlášení vlastníka, kterým se vymezí 21 až 30 jednotek
Vypracování prohlášení vlastníka, kterým bude vymezeno 21 až 30 jednotek. Tato služba se týká již existujících budov i budov rozestavěných (developerských projektů). V ceně nejsou zahrnuty činnosti spojené se založením a vznikem společenství vlastníků.
Cena služby bez DPH: 700,-Kč / jednotka Cena služby s 21 % DPH: 847,-Kč / jednotka
Prohlášení vlastníka, kterým se vymezí 31 až 50 jednotek
Vypracování prohlášení vlastníka, kterým bude vymezeno 31 až 50 jednotek. Tato služba se týká již existujících budov i budov rozestavěných (developerských projektů). V ceně nejsou zahrnuty činnosti spojené se založením a vznikem společenství vlastníků.
Cena služby bez DPH: 680,-Kč / jednotka Cena služby s 21 % DPH: 823,-Kč / jednotka
Prohlášení vlastníka, kterým se vymezí více než 50 jednotek
Vypracování prohlášení vlastníka, kterým bude vymezeno 51 a více jednotek. Tato služba se týká již existujících budov i budov rozestavěných (developerských projektů). V ceně nejsou zahrnuty činnosti spojené se založením a vznikem společenství vlastníků.
Cena služby bez DPH: 650,-Kč / jednotka Cena služby s 21 % DPH: 786,-Kč / jednotka
Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky při převodu 15 a méně jednotek
Vypracování kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky při objednávce na vypracování 15 nebo méně smluv najednou. Tato služba se týká již existujících jednotek i jednotek rozestavěných (dosud nezkolaudovaných). Tato služba nezahrnuje vypracování smlouvy o dalším členském vkladu.
Cena služby bez DPH: 1 280,-Kč / smlouva Cena služby s 21 % DPH: 1 549,-Kč / smlouva
Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky při převodu 16 až 20 jednotek
Vypracování kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky při objednávce na vypracování 16 až 20 smluv najednou. Tato služba se týká již existujících jednotek i jednotek rozestavěných (dosud nezkolaudovaných). Tato služba nezahrnuje vypracování smlouvy o dalším členském vkladu.
Cena služby bez DPH: 1 260,-Kč / smlouva Cena služby s 21 % DPH: 1 525,-Kč / smlouva
Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky při převodu 21 až 30 jednotek
Vypracování kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky při objednávce na vypracování 21 až 30 smluv najednou. Tato služba se týká již existujících jednotek i jednotek rozestavěných (dosud nezkolaudovaných). Tato služba nezahrnuje vypracování smlouvy o dalším členském vkladu.
Cena služby bez DPH: 1 240,-Kč / smlouva Cena služby s 21 % DPH: 1 500,-Kč / smlouva
Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky při převodu 31 až 50 jednotek
Vypracování kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky při objednávce na vypracování 31 až 50 smluv najednou. Tato služba se týká již existujících jednotek i jednotek rozestavěných (dosud nezkolaudovaných). Tato služba nezahrnuje vypracování smlouvy o dalším členském vkladu.
Cena služby bez DPH: 1 220,-Kč / smlouva Cena služby s 21 % DPH: 1 476,-Kč / smlouva
Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky při převodu 51 a více jednotek
Vypracování kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky při objednávce na vypracování 51 a více smluv najednou. Tato služba se týká již existujících jednotek i jednotek rozestavěných (dosud nezkolaudovaných). Tato služba nezahrnuje vypracování smlouvy o dalším členském vkladu.
Cena služby bez DPH: 1 200,-Kč / smlouva Cena služby s 21 % DPH: 1 452,-Kč / smlouva
Kupní smlouva o převodu jednotky do podílového spoluvlastnictví více osob
Vypracování kupní smlouvy o převodu jednotky do podílového spoluvlastnictví více osob. Tato služba se netýká převodu jednotek do společného jmění manželů. Tato služba nezahrnuje vypracování smlouvy o dalším členském vkladu.
Cena služby bez DPH: 3 600,-Kč / smlouva Cena služby s 21 % DPH: 4 356,-Kč / smlouva
Smlouva o dalším členském vkladu
Vypracování smlouvy o dalším členském vkladu pro účely převodu bytu do vlastnictví člena družstva podle ustanovení § 572 odst. 2. zákona o obchodních korporacích. Tuto službu lze objednat pouze společně s vypracováním smlouvy kupní při převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva.
Cena služby bez DPH: 300,-Kč / smlouva Cena služby s 21 % DPH: 363,-Kč / smlouva
Smlouva o výstavbě bytů ve stávajícím domě
Základní cena za vypracování smlouvy o výstavbě bytů (§ 1170 NOZ) na úkor společných částí domu (tzn. v půdní vestavbě, střešní nástavbě, přestavbou kočárkárny, rozšířením bytu o část společné chodby apod.), ve kterém již byly vymezeny jednotky (ať již podle zákona o vlastnictví bytů či NOZ) a smlouva bude mít 10 nebo méně účastníků.

Příplatky
1. V případě, že smlouva bude mít více než 10 účastníků, je třeba připočítat příplatek za počet účastníků smlouvy o výstavbě.
2. Základní cena obsahuje vypracování smlouvy na základě zadávacích podkladů a požadavků objednatele. Případné požadavky na následné úpravy smlouvy (změny či doplnění, zapracování připomínek či vypracování písemných vyjádření k jednotlivýcm částem smlouvy) jsou zpoplatněny částkou zapracování změn smlouvy.
3. Pokud v domě ještě jednotky vymezeny nebyly, je třeba připočítat cenu za vymezení jednotek (v závislosti na počtu stávajících bytů v domě), tedy:
- zaměření bytů a nebytových prostor;
- vypracování prohlášení vlastníka;
- založení a vznik společenství vlastníků jednotek.
Cena služby bez DPH: 19 000,-Kč / smlouva Cena služby s 21 % DPH: 22 990,-Kč / smlouva
Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví bytového domu
Základní cena za vypracování dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví existujícího bytového domu, ve kterém dosud nebyly vymezeny jednotky a spoluvlastnící mají v úmyslu zrušené spoluvlastnictví vypořádat rozdělením domu na jednotky tak, aby se každý spoluvlastník stal výlučným vlastníkem jedné nebo více jednotek.

Příplatky
1. V případě, že dohoda bude mít více než 10 spoluvlastníků, je třeba připočítat příplatek za počet účastníků smlouvy o výstavbě či dohody o zrušení spoluvlastnictví.
2. Základní cena obsahuje vypracování dohody na základě zadávacích podkladů a požadavků objednatele. Případné požadavky na následné úpravy dohody (změny či doplnění, zapracování připomínek či vypracování písemných vyjádření k jednotlivýcm částem dohody) jsou zpoplatněny částkou zapracování změn smlouvy.
3. Pokud v domě ještě jednotky vymezeny nebyly, je třeba připočítat cenu za vymezení jednotek (v závislosti na počtu stávajících bytů v domě), tedy:
- zaměření bytů a nebytových prostor;
- vypracování prohlášení vlastníka;
- založení a vznik společenství vlastníků jednotek.
Cena služby bez DPH: 10 000,-Kč / dohoda Cena služby s 21 % DPH: 12 100,-Kč / dohoda
Příplatek za počet účastníků smlouvy o výstavbě či dohody o zrušení spoluvlastnictví
Příplatek za počet účastníků smlouvy o výstavbě se účtuje k základní ceně smlouvy o výstavbě v případě, že počet účastníků smlouvy přesáhne 10; tedy tato cena se účtuje za jedenáctého a každého dalšího účastníka.
Cena služby bez DPH: 300,-Kč / účastník Cena služby s 21 % DPH: 363,-Kč / účastník
Zapracování změn smlouvy, stanov, prohlášení vlastníka
Tato částka se účtuje v případě požadavku objednatele na zapracování změny smlouvy, kterou jsme pro něj vyhotovili, nebo již existujících stanov bytového družstva či SVJ, případně změny již existujícího prohlášení vlastníka. Do času potřebného k zapracování změny se počítá zejména:
- seznámení se s obsahem každé jednotlivé navržené změny;
- ověření, zdali navržená změna je v souladu s platnými právními předpisy;
- oznámení (písemné, ústní) objednateli, zdali navrhovaná změna je či není v souladu s platnými právními předpisy;
- konzultace změn s objednatelem,
- úprava obsahu smlouvy/stanov/prohlášení na základě objednatelem navržené změny,
- vyhotovení formulářů pro orgány veřejné moci (návrh na vklad do katastru, na zápis změn do rejstříku apod.)
Cena služby bez DPH: 2 300,-Kč / hodina Cena služby s 21 % DPH: 2 783,-Kč / hodina
Likvidace družstva nebo SRO
Likvidace družstva nebo S.R.O. po vzniku SVJ a převodu všech jednotek v domě do vlastnictví členů družstva (společníků S.R.O.). Likvidace je vykonávána přímo naším likvidátorem, který funkci likvidátora likvidovaného družstva či S.R.O. přijme (bude zapsán v obchodním rejstříku). Věcnou i hmotnou odpovědnost za likvidaci tedy přebírá on, což je zásadní rozdíl od případu, kdy je likvidátorem jmenován např. jeden ze členů představenstva družstva a na základě vztahu se smluvním partnerem dochází pouze k poradenství při likvidaci. V takovém případě totiž věcnou i hmotnou odpovědnost nese tento člen představenstva, nikoli smluvní partner.
Uvedená cena služby obsahuje pouze odměnu likvidátora po dobu maximálně 9 měsíců a k nákladům likvidace je tak nezbytné připočítat ještě samotné věcné výdaje likvidace, které jsou tvořeny zejména těmito položkami: odměna notáře za účast na členské schůzi o zrušení družstva/SRO a vyhotovení notářského zápisu; zveřejnění informace o likvidaci v Obchodním věstníku ve dvou po sobě jdoucích termínech; kolky za změnu zápisu v obchodním rejstříku; výdaje na korespondenci, kopírování a vidimaci; archivace dokumentů; výdaje uvedené v ustanovení § 9 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.; v celkové výši cca. 16.000,-Kč (hlavně v závislosti na ceně notářského zápisu, jež se zásadně odvíjí od výše základního kapitálu likvidované korporace).
Cena služby bez DPH: 5 500,-Kč / měsíc Cena služby s 21 % DPH: 6 655,-Kč / měsíc
Založení a vznik SVJ uvedením stanov do prohlášení vlastníka
Vypracování stanov SVJ, které budou obsahovou součástí prohlášení vlastníka, a to včetně zapracování připomínek a vypracování všech následujících ostatních dokumentů potřebných pro zápis SVJ do veřejného rejstříku, jakož i zpětné převzetí těchto dokumentů a jejich doručení příslušnému rejstříkovému soudu:
1. bude-li objednatelem stanoven kolektivní statutární orgán společenství vlastníků (výbor), pak zápis ze zasedání výboru o volbě předsedy a místopředsedy,
2. souhlas se zápisem členů statutárního orgánu společenství vlastníků do veřejného rejstříku,
3. čestné prohlášení o způsobilosti být členem statutárního orgánu společenství vlastníků,
4. návrh na zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku.

Tato cena je platná pouze při současném objednání vypracování prohlášení vlastníka.
Cena služby bez DPH: 9 000,-Kč Cena služby s 21 % DPH: 10 890,-Kč
Zajištění vzniku SVJ
Tato služba se využívá v případě, že již proběhlo zakladatelské právní jednání o založení SVJ a již proto byly přijaty stanovy (SVJ již bylo založeno), ale dosud nebylo zapsáno do veřejného rejstříku (nevzniklo). Součástí této služby je vyhotovení následujících dokumentů, jakož i jejich zpětné převzetí a doručení příslušnému rejstříkovému soudu:
1. bude-li objednatelem stanoven kolektivní statutární orgán společenství vlastníků (výbor), pak zápis ze zasedání výboru o volbě předsedy a místopředsedy,
2. souhlas se zápisem členů statutárního orgánu společenství vlastníků do veřejného rejstříku,
3. čestné prohlášení o způsobilosti být členem statutárního orgánu společenství vlastníků,
4. návrh na zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku.
Cena služby bez DPH: 4 600,-Kč Cena služby s 21 % DPH: 5 566,-Kč
Založení a vznik SVJ po vymezení jednotek
Tato služba se využívá v případě, že již byly vymezeny jednotky, ale z jakéhokoli důvodu prohlášení vlastníka jednotek neobsahovalo stanovy SVJ a z tohoto důvodu proto SVJ dosud nebylo založeno.
Součástí této služby je vypracování stanov SVJ, které budou obsahovou součástí prohlášení vlastníka, a to včetně zapracování připomínek a vypracování všech následujících ostatních dokumentů potřebných pro zápis SVJ do veřejného rejstříku, jakož i zpětné převzetí těchto dokumentů a jejich doručení příslušnému rejstříkovému soudu:
1. bude-li objednatelem stanoven kolektivní statutární orgán společenství vlastníků (výbor), pak zápis ze zasedání výboru o volbě předsedy a místopředsedy,
2. souhlas se zápisem členů statutárního orgánu společenství vlastníků do veřejného rejstříku,
3. čestné prohlášení o způsobilosti být členem statutárního orgánu společenství vlastníků,
4. návrh na zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku.

V případě tohoto postupu je při zakladatelském právním jednání o založení SVJ nezbytná přítomnost notáře, přičemž zajištění jeho přítomnosti je součástí této služby. Termín konání schůze dojednáme s notářem po dohodě s objednatelem. Honorář notáře za vypracování notářského zápisu je součástí ceny za tuto službu.
Cena služby bez DPH: 19 000,-Kč Cena služby s 21 % DPH: 22 990,-Kč
Přítomnost zástupce naší společnosti na schůzi
Na žádost statutárního orgánu BD/SRO/SVJ.
K této ceně bude připočítána částka za konzultaci dle skutčné doby přítomnosti na schůzi.
Bude-li přítomnost našeho zástupce na schůzi pokračovat i po 19:00hod., bude k této částce připočten i příplatek ve výši 1210 Kč.
Cena služby bez DPH: 2 100,-Kč Cena služby s 21 % DPH: 2 541,-Kč
Designed by Jerkman a.s. - division IT © 2020 Jerkman a.s.