POZOR: Tyto stránky se zabývají problematikou bytového vlastnictví podle právních předpisů platných do konce roku 2013.

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky,
převody bytů členům družstva(společníkům S.R.O.)

Převody jednotek členům družstva je obvykle další logický krok malého bytového družstva vedoucí k definitivnímu převodu vlastnictví k bytu. Smlouvou o převodu vlastnictví jednotky a její náležitosti jsou popsány ustanoveními §6 zák.č.72/1994 Sb. (o vlastnictví bytů). Před uzavřením první smlouvy o převodu vlastnictví jednotky musí být již vypracováno prohlášení vlastníka budovy, které však ještě nemusí být vloženo do katastru nemovitostí. V takovém případě se prohlášení vlastníka budovy vkládá do katastru spolu s první smlouvou o převodu, přičemž všechny další smlouvy o převodu mohou následovat. Smlouva o převodu totiž musí, kromě obecných náležitostí a náležitostí popsaných §6 zákona, obsahovat popis jednotky, která je předmětem převodu, a to tak jak je definováno prohlášením vlastníka budovy. Povinnou přílohou je v případě prvního převodu vlastnictví k jednotce i její půdorysné schéma (stejné jako v prohlášení vlastníka budovy), přičemž pro všechny následné převody téže jednotky již zákon tuto přílohu nevyžaduje, ovšem pouze nedošlo-li k závažné změně jejího charakteru (např. zbouraní příčky mezi pokoji, spojení WC a koupelny apod.).
Smlouva o převodu vlastnictví jednotky opět nesmí obsahovat byť jen formální vadu, neboť katastrální úřady pečlivě smlouvy zkoumají a z ověřené praxe víme, že sebemenší drobná vada smlouvy bývá bohužel často záminkou úředníka pro zamítnutí návrhu na její vklad do katastru nemovitostí.
Vzhledem k tomu, že katastrálním úřadům (především v Praze) trvá ukončení řízení o povolení zápisu do katastru nemovitostí někdy déle, než zákonem daných 30 resp. 60 dnů, může se tak drobnou chybou ve smlouvě stát převod jednotky "noční můrou" všech zúčastněných osob (zvláště v případech závislosti na finančních prostředcích blokovaných do doby zápisu) a je proto opět jednodušší přenechat tuto práci odborníkům. Společnost Jerkman a.s. Vám nabízí vypracování smluv o převodu vlastnictví jednotky s garancí úspěchu "hned na první pokus".
Každý převod vlastnictví pak ještě podléhá správnímu poplatku ve výši 500,- Kč v podobě kolkové známky, který obvykle hradí nabyvatel, neboť převodce hradí daň z převodu nemovitosti. Převody bytových jednotek z vlastnictví družstev do vlastnictví jejich členů - fyzických osob jsou podle ustanovení §20 odst.6. písm.h) zák.č.357/1992 Sb. (o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí) od daně z převodu nemovitosti osvobozeny.