Bytové vlastnictví podle právních předpisů platných do konce roku 2013

Společnost Jerkman a.s. se specializuje na problematiku zákona o vlastnictví bytů, oblast bytového družstevnictví, družstevní a individuální bytovou výstavbu a problematiku skupinového vlastnictví bytů jako celek.

Tyto stránky se však zabývají problematikou bytového vlastnictví podle právních předpisů platných do konce roku 2013.

Jinými slovy, zde naleznete informace o dřívější právní úpravě, zejména podle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů (který však byl novým občanským zákoníkem zrušen), zejména informace týkající se:

Prohlášení vlastníka budovy

Pasportizace(zaměření) jednotek

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Založení společenství vlastníků jednotek

Likvidace družstva po vzniku společenství vlastníků jednotek

Smlouva o výstavbě

Problematika zákonných věcných břemen vzniklých dle §28d zák.č.42/1992 Sb.


Pokud hledáte informace a bytovém vlastnictví podle platné legislativy, naleznete je zde.