Půdní vestavba bytů, střešní nástavba bytů, bytové developerské projekty

Smlouva o výstavbě podle NOZ - úvod do problematiky

Má-li někdo v úmyslu pořídit si vlastními byt nebo nebytový prostor výstavbou domu "na zelené louce", nebo v již existujícím domě jiného vlastníka formou půdní vestavby či střešní nástavby, nebo již vlastní byt či nebytový prostor rozšířit na úkor společných částí (např. společné chodby nebo půdy), uzavření smlouvy o výstavbě se dnes zřejmě nevyhne. Zejména se bude jednat o následující situace:

 1. Výstavba bytového domu na pozemku, který vlastní více osob (spoluvlastníci).
 2. Výstavba bytů v půdní vestavbě či střešní nástavbě:
  • v domě ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva,
  • v domě ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví obchodní společnosti či fyzické osoby,
 3. Rozšíření bytu na úkor společných částí domu:
  • ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva,
  • ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví obchodní společnosti či fyzické osoby,

Hned v úvodu je třeba říci, že případy spadající pod bod 1. jsou v praxi spíše raritní (a poměrně snadno řešitelné) a na těchto stránkách se jimi proto zabývat nebudeme. Typy výstavby uvedené pod bodem 2. a 3. se naopak využívají velmi hojně, a proto se zde na ně zaměříme. K tomu nám poslouží zejména následující zákonná ustanovení:

 1. §§ 1170 a 1172 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ),
 2. §§ 1161 a 1173 NOZ,
 3. §§ 1169 a 1208 písm. f) bod 4 NOZ,
 4. § 751 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK),
 5. § 738 ZOK.

Samozřejmě, že právních norem týkajících se bytové výstavby je výrazně více, avšak ty, které jsou obsaženy v uvedených paragrafech, v podstatě vytváří hranice mezi jednotlivými typy výstavby uvedenými shora pod body 1. až 3.

Výstavba bytů v půdní vestavbě či střešní nástavbě v domě bytového družstva

Designed by Jerkman a.s. - division IT © 2024 Jerkman a.s.